Úřední deska

09Čvn 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení opatření obecné povahy – ÚP Lidečko Opatření obecné povahy Územní plán Lidečko – návrh Územní plán Lidečko – odůvodnění Územní plán Lidečko – VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Hlavní výkres Koordinační výkres Koordinační výkres – střed Výkres dopravy a technické infrastruktury Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Výkres širších […]

31Kvě 2017

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v […]

Translate »