Úřední deska

04Říj 2017

Zlínský kraj realizuje tzv. „Kotlíkové dotace“, jejichž prostřednictvím můžou žadatelé ze Zlínského kraje získat dotaci na výměnu starého kotle za nový, nízkoemisní zdroj tepla. Dne 21. 9. 2017 byl vyhlášen „Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II.“, čímž bylo odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji. Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. S veškerými dotazy je […]

18Zář 2017

Ministerstvo zemědělství v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, všem obcím, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku : OPATŘENÍ […]

Translate »