Úřední deska

10Srp 2017

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písmeno c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., […]

03Čvc 2017

Souhrnna_sestava_2016_ZÚO MŠ_Lidečko_2016_výkazy ZŠ_Lidečko_2016_výkazy zpráva auditora_obec_2016 Obec_Lidečko_2016_zpráva_UIK Obec_Lidečko_2016_Příloha Obec_Lidečko_2016_VZZ Obec_Lidečko_2016_Fin2-12 Obec_ Lidečko_2016_Rozvaha

Translate »