Klub důchodců

Klub vznikl v roce 1995. Myšlenka založit Klub důchodců v Lidečku napadla paní Marii Kulíškovou, předsedkyni stále velmi aktivní MO ČČK. Mezi členy této organizace bylo mnoho důchodců, kteří tvrdili, že všechny dny v důchodu jsou stejné a nudné. Nejdříve se šla poradit na místní národní výbor, poněvadž v Lidečku představitelé dříve MNV, dnes OÚ, v péči o vesnickou pospolitost od nepaměti upřednostňovali seniory a nezapomněli jim děkovat za vykonanou práci. Každoročně ve spolupráci s ředitelkou školy paní Růženou Kopečkovou pro ně připravil Besedu s důchodci. Její nápad byl na MNV s nadšením schválen a podpořen nabídkou prostor ke společnému setkávání. K vedení seniorů přesvědčila paní Kulíšková důchodkyni paní Jarušku Reiterovou, velmi aktivní občanku, výbornou organizátorku. Na první schůzku přišlo 20 žen a 3 muži. Dohodli se, že se budou scházet jedenkrát měsíčně a připravili si plán činnosti. Během prvního roku se muži členství vzdali, protože je „ babské řeči a zájmy nebavily“. Členky spolku konaly společné vycházky do okolí, vypomáhaly kulturní a společenské komisi s gratulacemi jubilantům starších 70 let, jezdily s MO ČČK do divadla, na zájezdy atd. V roce 2003 předsedkyně paní Reiterová zemřela. Vedení se ujala další obětavá důchodkyně z řad členů paní Marie Talašová. Ta klub vedla 7 let, ale v roce 2010 kvůli zdravotním potížím funkci předsedkyně předala další člence p. Anně Bučkové. Po roce p. Bučkové těžce onemocněl manžel, proto už nemohla na schůzky docházet. Od roku 2011 činnost spolku řídí p. Ludmila Kurtinová. Členky se schází pravidelně každé první úterý v měsíci. Smyslem jejich setkávání je, aby si pobesedovaly, podělily se o své starosti i radosti, aby alespoň na chvíli pozapomněly na své zdravotní potíže. Kromě toho v případě potřeby při konání celoobecních akcí pod vedením p. A. Bučkové napečou výborné koláčky, konají dozor při výstavách, svou účastí podporují akce ostatních organizací v Lidečku atd.

Translate »