Byly vytvořeny nové internetové stránky. Původní stránky byly přesunuty na old.lidecko.cz.

JR