UPOZORNĚNÍ!

Dne 25.3.2015  v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do  17.00 hodin budou v zasedací místnosti

Obecního úřadu Horní Lideč (přízemí) úřední hodiny Finančního úřadu ve Vsetíně. Tyto úřední

hodiny je možné využít k podání daňového přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických osob.