Upozorňujeme občany, že ke dni 30. 9. 2015 je stanovený termín, pro uhrazení částky za SVOZ A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU za rok 2015, a také POPLATEK ZA PSA. Vyzýváme proto občany, kteří ještě neuhradili dlužnou částku, aby tak učinili v nejbližších dnech.

Vymáhání případných dlužných pohledávek bude předáno právníkům.