Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

ukončuje mimořádná veterinární opatření

nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.

Nařízení SVS