V příloze naleznete veřejnou dražební vyhlášku, která se uskuteční  elektronicky dne 29. 2. 2016 v 11:00 hod.:

Veřejná dražební vyhláška