Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, VV – oznámení o vydání opatření obecné povahy  kterým vydalo:

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe 

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry 

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje