v příloze naleznete zahájení řízení k povolení výjimky ke vjezdu a setrvání motorových vozidel CHKO Beskydy

mimo silnice a místní komunikace  za účelem mapování a sledování ptáků v ptačí oblasti CHKO Beskydy:

Uvědomění o zahájení řízení