„Když můžu, pomůžu…“

Zranění jako jsou: popáleniny, odřeniny, zlomeniny, mdloba nebo infarkt se učily ošetřovat děti Mateřské a Základní školy v Lidečku.

V úterý 12. 4. 2016 nás naše kroky netradičně vedly do MŠ, kde jsme se hravou formou snažily dětem přiblížit, jak si poradit s poraněními, které se jim můžou lehce stát při cestě do školky, při hře, při dovádění s kamarády, nebo jak postupovat, když jejich pomoc bude potřebovat druhá osoba. Tyto situace jsme se jim snažily přiblížit pomocí krátkých scének, které strhly pozornost dětí a vtáhly je do děje ošetřování. Touto formou to bylo pro děti lehce pochopitelné a snadno zapamatovatelné. O tom, že děti tento způsob učení první pomoci baví, nás přesvědčilo jejich aktivní zapálení spolupracovat. Pohotově reagovaly a nestyděly se pochlubit vlastními zážitky se zraněními, které se jim nebo jejich blízkým přihodily.

Protože zdravovědy není nikdy dost, zavítaly jsme i mezi větší děti, a to do ZŠ Lidečko. Zde jsme postupovaly se seznamováním dětí s první pomocí stejným způsobem, ale mohly jsme si dovolit složitější a vážnější případy, které jsme zpestřily maskováním, zvuky sirén nebo fiktivním telefonátem s dispečerkou záchranné služby. Školáci nejen poslouchali, ale hlavně si na vlastní kůži zkusili role záchranářů, pacientů a zkoušeli si i přivolat rychlou záchrannou službu. Naše obavy z nepozornosti či nezájmu dětí vystřídalo překvapení z jejich nadšení a aktivního přístupu se zapojovat a zkoušet ošetřovat případy, se kterými jsme je stihly seznámit. Na zvídavé, ale zároveň trefné dotazy jsme odpovídaly do té doby, než nás přerušilo zvonění oznamující konec vyučování. Proto jsme se rozloučily a nechaly ve škole plakáty se zásadami poskytování první pomoci, díky kterým se snad i během roku mohou žáci zdravovědě přiučit.

Vážíme si příležitosti, že jsme mohly dětem přiblížit základy první pomoci. Potěšil nás jejich zájem v oblasti ošetřování a věříme, že by se v případě potřeby nebály komukoliv pomoci, z čehož máme největší radost.

Členky ČČK LIDEČKO