Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

s účinností od 1. 5. 2016, schválily změny v Obchodních podmínkách

pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

REKLAMAČNÍ ŘÁD