V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů

zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let.

Tématem je zejména postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz,

což platí rovněž pro osoby mladší 15 let.

Článek – cestování s dětmi pro periodika ÚSC