Ukončení mimořádného veterinárního opatření nařízeného k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

v územním obvodu Zlínského kraje

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY