Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Jmenování zapisovatele

Translate »