Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy stanovuje:

Přechodnou úpravu provozu

na silnicích č. III/4943, č. III/05745 v k.ú. Horní Lideč a Lidečko, za účelem zajištění stavební činnosti při rekonstrukci silnice č. I/57.