V příloze naleznete UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů od ČEZ Distribuce a. s..

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.

UPOZORNĚNÍ