Záměr Obce Lidečko prodat část pozemku  p. č. 4078/2

záměr prodeje