Obec Lidečko  zveřejňuje záměr darování části pozemku p.č. 4157/1:

Záměr