V příloze najdete záměr Obce Lidečko pronájmu pro účely prodejny potravin a smíšeného zboží:

Záměr pronájmu nebytových prostor