Daily Archives: 1.11.2016

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. oznamují, že s účinností od 1. 11. 2016 byl schválen novelizovaný REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád se vztahuje na dodávku pitné vody z vodovodu a odvádění a čištění odpadních vod realizovaných na základě písemné smlouvy uzavřené podle paragrafu 8 odst. 6, 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb..