Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. oznamují, že s účinností od 1. 11. 2016 byl schválen novelizovaný

REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Reklamační řád se vztahuje na dodávku pitné vody z vodovodu a odvádění a čištění odpadních vod realizovaných

na základě písemné smlouvy uzavřené podle paragrafu 8 odst. 6, 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb..