Na základě OZV č. 4/2016 Obecní úřad v Lidečku v době konání se Hodové zábavy k příležitosti Poutě sv. Kateřiny  vydává oznámení:

o vymezení doby nočního klidu