Obec Lidečko má záměr prodat pozemek parcelu p. č. 1061/2

Záměr obce