Obec Lidečko má záměr prodat pozemek parcelu p. č. 1063/4

Záměr obce