Obec Lidečko má záměr prodat pozemek parcelu p. č. 1010/18

Záměr obce