Srdečně Vás pozdravujeme z Charity Vsetín a moc děkujeme za Vaši ochotnou spolupráci při zapojení se do Tříkrálové sbírky. V letošním roce nás potěšilo především velké nasazení a obětavost dobrovolníků vydat se i přes tuhé mrazy do terénu a koledovat pro pomoc potřebným lidem.  Dárci byli letos zvláště na vesnicích velmi štědří, tímto všem srdečně děkujeme, vážíme si každé koruny! V příloze Vám zasíláme tabulku výsledků s výtěžky v jednotlivých obcích  i s porovnáním s výsledky v předcházejících dvou letech.

Za všechny, kteří se v Charitě Vsetín na Tříkrálové sbírce podíleli

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

 

Bc. Marta Koňaříková
pastorační asistentka
Charita Vsetín
Horní náměstí 135
755 01  Vsetín
tel: 733 741 582, 736 443 149