30.1.2017 proběhla pod záštitou místního spolku ČČK v zasedací místnosti obecního úřadu přednáška MUDr. Marka Hilšera o dobrovolné humanitární práci pro organizaci ADRA v Keňském zdravotnickém zařízení v roce 2010 a 2011. Pan Marek Hilšer je pedagog a vědecký pracovník na 1 .LF UK a je také kandidátem na prezidenta.Po velmi poutavé a zajímavé přednášce následovala diskuze na různá témata.