V rámci hlídkové a obchůzkové služby byla zdejší součástí OO PČR Horní Lideč opakovaně zjištěna nedůslednost občanů v obci Lidečko v zabezpečení svých vozidel, které nechávají přes noc odemknutá a nezajištěná, ať už kvůli nízkým teplotám, které v současné době panují, nebo v důsledku vlastní nedbalosti, čímž následně došlo k několika případům krádeží věcí z takto nezabezpečených vozidel. Žádáme proto o nápravu tohoto problému a větší zodpovědnost všech občanů.

 

Obvodní oddělení Police ČR Horní Lideč, Horní Lideč 18, 756 12 Horní Lideč

Č.j.: KRPZ-5635-1/ČJ-2017-151511