VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Doručení návrhu územního plánu Lidečko, Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání,

které se uskuteční 17. 3. 2017 v zasedací místnosti MÚ Vsetín, Svárov 1080