VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

stanovující místní úpravu provozu na silnici I/57, km cca 144,595 před mostem ev. č. 57-086 v k.ú. Lidečko z důvodu revitalizace přechodu pro chodce v rámci akce: „Přechod pro chodce na silnici I/57 u mostu ev. č. 57-086 v Lidečku“.