HZS Zlínského kraje a SDH Lidečko upozorňují všechny občany na přísný zákaz vypalování suchých travních porostů,

při kterém vzniká velké riziko rozšíření požárů na ostatní polnosti – porušením tohoto zákona vzniká finanční postih.

Klestí je možné pálit na hromadě, pouze za příznivých klimatických podmínek při dodržení povinností stanovených v NAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Bližší informace zde: http://www.hzscr.cz/clanek/spalovani-horlavych-latek-na-volnem-prostranstvi-evidence-paleni-413754.aspx