Monthly Archives: Září 2017

Ministerstvo zemědělství v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, všem obcím, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku : OPATŘENÍ […]

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy. VV – Návrh opatření obecné povahy