MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak
je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy.

VV – Návrh opatření obecné povahy