Odbytím 17:00 hod. se každé pondělí i středu v týdnu knihovna zamyká a usíná. V měsíci lednu to bylo však jinak! Po otevírací době v 17:00 se každou středu v měsíci lednu sešly děti, aby si poslechli příběhy, které jim četli dospělí v rámci akce: DOSPĚLÍ ČTOU DĚTEM. Každé čtení pro děti bylo obohacené doprovodným programem, v podobě her či výtvarného tvoření v místní knihovně. Děkujeme všem dospělým, kteří se do této akce zapojili a dětem za pravidelnou účast, které si vážíme.

Knihovna Lidečko