VOK oznamuje

  • dobu konání 2. kola voleb:

v pátek 25. května 2018 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 26. května 2018 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin

  • místo konání volby:

 Zasedací místnost obecního úřadu v Lidečku, Lidečko 467

  • voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky
  • hlasovací lístky voliči obdrží  až ve volební místnosti

 

Translate »