V posledních letech se mimo jiné i ve Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem nebo pod hlavičkou obchodních společností oslovují  vlastníky pozemků nacházejících se pod silnicemi II. a III. třídy a Nabízejí odkoupení těchto pozemků – zpravidla za ceny nižší než za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Tyto subjekty  pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu Zlínskému kraji. Ten proto vlastníky upozorňuje a doporučuje, aby se lidé s případnou nabídkou na prodej pozemku obrátili na Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., nebo případně na Zlínský kraj.