Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obce ve čtvrtek 15. 11. 2018 v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Odstávka proběhne u níže uvedených čísel popisných a čísel parcel:
1 , 128 , 133 , 2 , 202 , 210 , 213 , 225 , 232 , 234 , 238 , 243 , 247 , 258 , 263 , 264 , 269 , 271 , 272 ,
 28 , 282 , 29 , 3 , 332 , 351 , 352 , 356 , 436 , 438 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 
450 , 451 , 456 , 457 , 459 , 460 , 494 , 518 , 531 , 91 , parc.č. 2098/31 , parc.č. 2227/8.
Translate »