Informujeme běžkaře, že od Kovářového mostu a od Bojdů se dá dostat v upravené stopě na Pulčíny a je také vytvořena oválná stopa na fotbalovém hřišti.

Translate »