Pro koho je dotace určena?

Pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodin­ných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kot­lem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 by­tovými jednotkami.

Na co je dotace určena?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:

  • Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
  • Plynový kondenzační kotel
  • Tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod­porovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technolo­gií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kuso­vé dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.