Obec Lidečko zveřejňuje záměr prodeje části pozemků p. č. 256/7, 2818/7 a 4210/3.