Na podzim Obec Lidečko ve spolupráci se Společenským klubem pořádá již tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ a letos tomu nebylo jinak. V úterý 15.října patřil prostor Společenského centra právě našim seniorům. V úvodu odpoledne přivítal přítomné za obec starosta Ing. Vojtěch Ryza a místostarosta Zbyněk Kulíšek, za Společenský klub předsedkyně Ing. Marcela Unzeitigová a později se svou zdravicí vystoupil i místní pan farář P. Petr Martinka. Pro všechny přítomné byl připraven pestrý doprovodný program, který si připravili naši Nebojsové posílení mladšími členkami a panem Hlavicou z Val. Polanky. Tanečním vystoupením obohatili program sourozenci Jirka a Terezka Kubicovi. S výběrem sborových písní vystoupil také ženský pěvecký sbor „Pěvecké sdružení valašských učitelek, z.s.“ ze Vsetína. Hudební doprovod celé akce zajistila kapela Veselá pětka z Lužné. Kromě kulturního programu bylo zajištěno i pohoštění přítomných – vdolečky, zákusky, večeře, pivo, víno i  nealko. Děkujeme za přípravu večeře kuchařkám z MŠ Lidečko a především za obsluhu této akce, které se již  tradičně ujal výbor MS ČČK Lidečko. Poděkování si zaslouží také pan Miloslav Pavlík za ozvučení akce a za fotografování pan Stanislav Sekula. Všem, kdo sena této akci podíleli, patří opravdu upřímný dík! Doufáme, že naši senioři,kteří se letos sešli v hojném počtu se na tomto setkání nenudili, ale snad se pobavili, zasmáli a prožili společně natolik příjemný čas, že se budou tohoto setkání chtít zúčastnit i příští rok. Fotografie z tohoto setkání si můžete prohlédnout zde:

Autor fotografií: Stanislav Sekula

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde: https://www.zonerama.com/Link/Album/5686437