Ve dnech 16. – 28. ledna 2020 proběhne stěhování oddělení sociálně-právní ochrany dětí z hlavní budovy městského úřadu na odloučené pracoviště do budovy VS Domy č. p. 385 na Štěpánské ulici na Rybníkách (naproti Penny Marketu).

 https://mapy.cz/zakladni?x=17.9877784&y=49.3361428&z=18&pano=1&base=ophoto&source=addr&id=11110168&pid=57363013&yaw=1.934&fov=1.570&pitch=-0.066

Z toho důvodu bude v těchto dnech na oddělení omezený provoz a budou řešeny pouze neodkladné případy.

Od 29. ledna bude pracoviště opět v plném provozu na nové adrese a otevřeno bude ve stejných úředních hodinách jako dosud. Provoz oddělení náhradní rodinné péče –doprovázení  v budově VZP nebude omezen.