Podmínky a pravidla malá a velká tělocvična Covid-19 od 11. května 2020:

Podmínky a pravidla pro využití posilovny Covid-19 od 11. května 2020:

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. května 2020:

POŠTA PARTNER LIDEČKO ze dne 4. května 2020:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020:

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LIDEČKU od 7. dubna 2020:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ze dne 6. dubna 2020:

FARNOST LIDEČKO PŘIPRAVILA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Z KOSTELA, KTERÉ BUDE SLOUŽIT K PŘENÁŠENÍ MŠÍ SVATÝCH A JINÝCH POBOŽNOSTÍ:

Živé vysílání farnosti Lidečko: https://farnost.lidecko.cz/zive-vysilani/

ZLÍNSKÝ KRAJ – TISKOVÁ ZPRÁVA – UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ od 30. března 2020:

ROZHODNUTÍ HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE Č. 7:

ROZHODNUTÍ HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE Č. 6:

VYJÁDŘENÍ STAROSTY OBCE LIDEČKO K NASTALÉ SITUACI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID 19:

POŠTA PARTNER LIDEČKO ze dne 23. března 2020:

ZLÍNSKÝ KRAJ – PROVOZ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY – 21. března 2020:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE – Jsme v tom společně:

VYJÁDŘENÍ STAROSTY OBCE – AKTUÁLNÍ INFORMACE K ROUŠKÁM:

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE – INFORMACE PRO OBCE ZLÍNSKÉHO KRAJE VEŘEJNÁ DOPRAVA ze dne 18. března 2020:

USNESENÍ VLÁDY ČR O ZÁKAZU DISTRIBUCE LÉČIV V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ VIRU SARS CoV-2 ze dne 17. – 18. března 2020:

ZLÍNSKÝ KRAJ – ROZHODNUTÍ ze dne 17. března 2020:

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN – ZRUŠENY ÚŘEDNÍ HODINY od 16. března 2020:

FINANČNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ – INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI COVID-19 od 16. března 2020:

ZLÍNSKÝ KRAJ – TISKOVÁ ZPRÁVA – UPRAVENÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ LINKOVÝCH AUTOBUSŮ od 16. března 2020:

OMEZENÍ OBECNÍHO ÚŘADU LIDEČKO PRO VEŘEJNOST od 15. března 2020:

VÝPIS USNESENÍ RADY OBCE LIDEČKO – UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDEČKO:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY dne 15. a 16. března 2020:

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY:

UZAVŘENÍ SPOLEČENSKÉHO CENTRA:

UZAVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. a 14. března 2020:

AKTUÁLNÍ INFORMACE FARNOSTI LIDEČKO:

OMEZENÍ POČTU OSOB PŘI SOUKROMÝCH AKCÍCH VE SPOL. CENTRU:

OMEZENÍ POČTU OSOB V TĚLOCVIČNĚ:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY – INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU ze dne 12. března 2020:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 VYHLAŠUJE NOUZOVÝ STAV:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VYDALO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL A ZRUŠENÍ AKCÍ S ÚČASTÍ PŘESAHUJÍCÍ VE STEJNÝ ČAS 100 OSOB S ÚČINNOSTÍ ode dne 11. března 2020:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O NAŘÍZENÍ PO PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY STRPĚT PROVEDENÍ KONTROLY PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ze dne 10. března 2020:

INFORMACE FARNOSTI LIDEČKO O MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH SOUVISEJÍCÍCH SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU ze dne 11. března 2020:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE – VÝZVA VŠEM ZAŘÍZENÍM A PROVOZOVNÁM PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ ze dne 5. března 2020:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Nadále jsou v platnosti doporučení cestovatelům, kteří pobývali v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19, aby omezili v maximální možné míře kontakt s veřejností, sledovali svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí. V případě náhlého začátku alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍVŠEM OSOBÁM POBÝVAJÍCÍM NA ÚZEMÍ ČR NAD 90 DNÍ, KTERÉ SE V OBDOBÍ OD 7. BŘEZNA 2020 NAVRÁTÍ Z POBYTU NA ÚZEMÍ ITALSKÉ REPUBLIKY DO ČR, SE NAŘIZUJE, OZNÁMENÍ TÉTO SKUTEČNOSTI LÉKAŘI VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM ze dne 7. března 2020:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE ZAKAZUJE PRODÁVAT VŠECHNY OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY TŘÍDY FFP3 ze dne 6. března 2020:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO POŘADATELE AKCÍ S PŘEDPOKLÁDANOU ÚČASTÍ OSOB NAD 5 000 ze dne 4. března 2020:

Translate »