Obvodní oddělení policie ČR Horní Lideč upozorňuje všechny občany na účinnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vedené pod č.j.: MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN, v kterém se všem osobám od 12.05.2020 od 00:00 hod. do 25:05.2020 do 00:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to s výjimkami uvedenými v tomto Mimořádném opatření.
Tímto opatřením Policie ČR žádá občany, aby toto mimořádné opatření dodržovali a vyhnuli se tak možnému postihu za protiprávní jednání.