Myslivecké sdružení upozorňuje občany, že vzhledem k letošnímu velmi deštivému počasí, jehož důsledkem je značně rozmoklá půda, která láká divoká prasata, dochází ke škodám na zemědělských plodinách v podstatně větší míře, než v jiných letech. Proto vás vyzývá abyste v rámci svých možností provedli ochranná opatření svých polností, při dodržení zákona č. 449/2001 Sb.