Děkovat za úrodu je důležité, proto nebylo pochyb, že děkovná dožínková mše svatá BUDE. V neděli 23. 8. 2020 sloužil děkovnou mši svatou P. Antonín Pechál, hudebně doprovázela dechová hudba Lidečanka, místní schola a nechyběli ani krojovaní a naši i sousední občané. Doprovodný program pod Čertovými skalami, jsme si ale v „době koronaviru“, raději odpustili. Děkujeme všem, kdo se aktivně podíleli na přípravě a zdárnému průběhu této akce.

Autor fotografií: Jaroslav Rumánek – děkujeme