Katecheze je určená dětem od 3 do 6 let a bude probíhat každé pondělí od 16:30 hod. v Lidečku č.p. 312. Děti se budou učit poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, vede je a chrání.
Hlavním účelem katecheze je, aby dítě navázalo osobní vztah s Ježíšem, rozvíjelo víru a vědomě prožívalo liturgii i osobní modlitbu.