O viru Covid – 19 toho stále moc nevíme, ale víme, že je schopen
přežívat na různých místech, a proto se náš Oblastní spolek ČČK Vsetín
rozhodl, že vydá výzvu občanům v našich městech a obcích,
prostřednictvím našich místních skupin – členů, či dobrovolníků.

O co jde a to aby se virus přestal šířit, musíme dodržovat omezení, které vydala vláda, ale my svojí dobrovolnou činností můžeme ukázat lidem, že každý z nás může přispět k větší čistotě města – obce a to tím, že budeme mít “dezinfekci při ruce” a než se něčeho dotkneme, tak to před tím vydezinfikujeme.
Tím přispějeme všichni dohromady k možnému utlumení přenosu
viru z různých míst, kterých se dotýká spousta lidí.

Co je našim úkolem? Vyrazit do ulic a vydezinfikovat místa, které nikdo nedezinfikuje – bankomat, lavičky, kliky, madla, sloupy, aj…. – ty místa, kde se lidé dotýkají. Jak často tuto akci uděláte, záleží jen na
Vás, pozor na skupinky!
Někteří z Vás nepracujete ve zdravotnictví a tak můžete pomoci alespoň takovým způsobem a pokusme se o malou část záchrany zdraví spoluobčanů.
Moc Vám děkujeme za spolupráci a budeme moc rádi, když při této akci uděláte pár fotek a zašlete mi je na messenger, či email.

ředitelka ÚOS ČČK Vsetín
Oblastní spolek Českého červeného kříže

FB stránka ČČK Vsetín: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350460946279910&set=a.101012767891397&type=3&theater

Translate »