Farnost Lidečko oznamuje, že stále pokračuje natírání desek na dřevěné bednění střešní konstrukce Farního centra. Tento týden (12. – 17. 10. 2020) se bude natírat v úterý, čtvrtek a pátek od 15 do 19 hodin, ve středu a v sobotu celý den od 8 do 19 hodin. Natírání desek probíhá v obecních garážích ve sběrném dvoře. Nahlašujte se Jindrovi Trochtovi na tel. č.: 605 185 207. Vezměte si s sebou ochranné rukavice. Farnost Lidečko předem děkuje za vaši spolupráci.

Translate »