Obec zveřejnila záměr na pronájem restaurace v nově zrekonstruovaném Penzionu Čertovy skály. Své nabídky o pronájem můžete zasílat, dle kritérií uvedených ve výzvě do středy 25. 11. 2020 do 12:00 hodin. Obálku s nabídkou označte nápisem „NEOTVÍRAT – pronájem bistra“.